Almira Yelken Gizlilik Politikası

Bu Web sitesini (“www.almira.tc”) ve sitenin hizmetlerini (“Hizmetler”) kullanmak, bu Gizlilik ve Güvenlik (“Gizlilik Politikası”) şart ve koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu Gizlilik Politikasını kabul etmediğiniz takdirde sizinle taahhüde giremeyiz / iş yapamayız veya rezervasyonunuzu kabul edemeyiz. Bu Gizlilik Politikasının şartlarına uyamayacağınızı düşünüyorsanız bu siteyi ve sitenin hizmetlerini kullanmaya devam etmeyin.

Gizlilik Politikası Değiştirildikten Sonra Kayıt Yapmak

Almira Yelken ve Deniz Turizm A.Ş.’nin kendisi ve/veya bağlı şirketlerinin (hep birlikte “Web sitesi sahibi”) önceden ihbarda bulunmadan her hangi bir zaman bu Gizlilik Politikasını değiştirme ve bazı ilave şartlar ekleme hakkı vardır. Gizlilik maddeleri veya Web sitesinin kullanılması esnasında alınan bilgilerin özelliği ve bu bilgilerin nasıl paylaşıldığı veya kullanıldığı ile ilgili olarak kullanıcılara bilgi vermek amacıyla tüm değişiklikler web sitesinden duyurulacaktır. Web sitesi Sahibinin bu şart ve koşulları değiştirme hakkı bulunduğundan, Web sitesi Sahibi, Kullanıcıların bu şartlar ve bunların Kullanıcıların bilgilerini nasıl koruduğu hakkında bilgi sahibi olmak için Kullanıcıların bunları periyodik olarak gözden geçirmelerini teşvik eder. Kullanıcılar, bu Gizlilik Politikası ve ilgili değişikliklere uymalı ve düzenli şekilde gözden geçirmelidirler. Böyle bir değişiklik sonrası bu Web sitesini veya sitenin hizmetlerini kullanırsanız Gizlilik Politikasının değişikliklerini kabul etmiş addedileceksiniz.

Açık Sistem

Kullanıcılar (Web sitesine giriş yapan üyeler dahil herkes için genel bir terim olarak tanımlanır), internetin güvenli bir çevre olmadığını; İnternet vasıtasıyla iletişimin rizikolu olduğunu ve kişisel bilgiler, şifreler v.s. dahil tüm bilgilerin üçüncü tarafların eline geçebileceğini kabul ve beyan ederler.

Bu Web sitesi “olduğu gibi” esasına dayalı olarak temin edilmiştir. Sınırlama olmadan bu sitenin her hangi bir içeriğinin veya güvenliğinin doğruluğu ve tamlığı ve kötü niyetli hareketler dahil bu Web sitesi ile ilgili olarak ister açıkça ister ima edilmiş olsun hiçbir garanti veya beyan veya taahhüt verilmez. Sınırlama olmadan bu Web sitesinde bulunan veya isnat edilen her hangi bir bilgi veya malzemenin kopyalanması veya kullanımı veya bu Web sitesinin başka bir şekilde kullanımı veya ne şekilde oluşursa oluşsun üçüncü tarafların tazmin talepleri ile ilgili (sınırlama olmadan bu Web sitesinde belirtilen yatlarla ilgili bilgiler dahil), doğrudan, dolaylı veya sonuç sal zarar ziyan, hasar, veri, gelir veya kar kaybı, mal kaybı veya hasarından veya masraftan Web sitesi Sahibi yükümlü olmayacaktır. Bu Web sitesindeki hiçbir şey her hangi bir tavsiye oluşturmaz ve her hangi bir bilginin iletimi, bilgisayara yüklenmesi veya gönderilmesi de her hangi bir kontrat sal ilişki meydana getirmez. Bu Web sitesinde yatların, kaptanların ve mürettebatın mevcudiyeti hakkında verilen fiyatlar ve endikasyonlar sadece kılavuz bilgi verme amaçları için verilmiştir, bağlayıcı değildir ve önceden bildirimde bulunulmadan değiştirile bilinir.

Kullanıcı Bilgileri

Web sitesi Sahibi, kullanıcılardan gelen bilgileri bu Web sitesindeki birkaç farklı noktadan alır. Kullanıcı, makaleler, yazılar, belgeler, müzik, yazılı reklamlar, görsel reklamlar, düşünceler, temasa geçme detayları, seyahat öncelikleri, özel ihtiyaçlar, maluliyetler, diyet gereksinimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile ses, yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren ve Kullanıcı tarafından Web sitesine veya Servislerine yüklenen veya iletilen veya Web sitesi veya Servisleri vasıtasıyla gönderilen her nevi içerikten münhasıran sorumlu olacaktır. Kullanıcı bilgileri, Kullanıcı Web sitesinden bilgi talep ettiğinde, Web sitesi ile temas kurduğunda (veya tersi) veya rezervasyon yaptırdığında alına bilinir. Web sitesi veya Servisleri vasıtasıyla gönderilen veya iletilen tüm bilgilerin güvenli, doğru, yasal olduğunu ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediğini Kullanıcılar kabul ve garanti etmiş addedileceklerdir. Kullanıcı, kendi grubunun diğer üyelerinin bu Gizlilik Politikasının içeriğinden haberdar olduklarını ve bu Web sitesindeki tüm alış verişler için kendisinin bu üyeler adına hareket edebileceğine dair üyelerin izinlerinin alınmış olduğunu sağlamaktan sorumludur.

Web sitesi sahibinin Kullanıcılar tarafından web sitesine yüklenen içeriğin üçüncü taraflar için zararlı olduğu veya üçüncü taraflara külfet getirdiği veya uluslararası veya mahalli yönetmeliklere aykırı olduğunu düşünmesi durumunda Web sitesi Sahibinin bu içeriğin kısmen veya tamamen web sitesine erişimini men etme veya içeriği çıkarma hakkı vardır. Web sitesi Sahibinin, her hangi bir Kullanıcı veya Servis ile ilgili her hangi bir içeriği güncelleme, ön eliminasyondan geçirme, araştırma, elimine etme, değiştirme, reddetme, bunun hakkında dikkat çekme veya çıkarma hakkı mahfuzdur. Ancak bunlar Site sahibinin yükümlülüğü değildir.

Kullanıcı Adı ve Şifre

Web sitesi Sahibi bazı Servisleri veya bunların bir kısmını Üyelik/Kayıt Yaptırma işlemine tabi tutabilir ve bu şekilde kullanabilir. Kayıt yaptırma işlemi esnasında Kullanıcıdan kullanıcı adı ve şifre veya bunlardan biri talep edile bilinir. Kullanıcı, kendi kullanıcı adını, şifresini korumaktan ve kullanıcı adı ile şifrenin yasal olmayan veya yetkisiz şekilde kullanılmasından münhasıran sorumlu olacaktır. Üyelik şartına tabi Servisler sadece şifre ile kullanılabilecektir. Kullanıcı, özel numaralar, harfler veya karakterler kullanarak güvenli bir şifre oluşturmaktan sorumlu olacaktır. Kullanıcı, üye adı ve şifre kullanılarak yapılan işlemlerden münhasıran sorumlu olacaktır. Şifrelerin ve üye adlarının unutulması veya başkalarının eline geçmesi veya Kullanıcının Kullanıcı güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşması halinde Kullanıcı durumu derhal Web sitesine veya Web sitesi Sahibine bildirecektir.

Bilgilerin Korunması

Web sitesi Sahibi tüm web sitesi sayfalarının güvenli muhafaza edilmesi için elinden gelen bütün çabayı gösterecektir. Bilgilerin gizli, güvenli tutulması ve veri bütünlüğünün korunması için Web sitesi Sahibi çeşitli teknik ve idari uygulamalar kullanır.

İçerik

Web sitesinin telif hakları ve finansal hakları Web sitesi Sahibine aittir. Yazılar, makaleler, görüntüler, resimler, belgeler, sesler, işaretler, tabelalar ve benzeri fikri mülkiyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile Web sitesinin tüm içeriği ilgili mevzuat ile korunmuş olup Web sitesi Sahibinden önceden alınmış izin olmadan bunları kişisel ve/veya ticari kullanım için paylaşmak veya dağıtmak yasalara aykırıdır. Bu web sitesinin hiçbir kısmı burada belirtilen amaçlar dışında kopyalanamaz (baskı, diskete kaydetme, başka bir siteye koyma veya başka bir şekilde bilgisayara aktarma yolu ile), dağıtılamaz, yayınlanamaz veya içerik değiştirilerek imha edilemez ve Web sitesi sahibinin veya Web sitesinin unvanları, isimleri, ticari markaları, logoları veya başka unsurları çıkartılamaz veya değiştirilemez.

Üçüncü Taraf Web Siteleri

Bu Web sitesi üçüncü taraflarca işletilen üst ve tali web siteleri içerebilir ve bu üçüncü taraf web sitelerine link (bağlantı) veya bilgi temin edebilir. Web sitesi Sahibi, bağlantı yapılan bu web sitelerinin içeriği, güvenliği, gizlilik politikaları veya bunlarla daimi iletişim kurma hususunda özel taahhüt veya garanti vermez. Web sitesinde bulunan ve diğer web sitelerine bağlantı yapan linkler bu Gizlilik Politikasına dahil edilmemiştir. Yükümlülükler bu üçüncü taraf web sitelerinde belirtilen şart ve koşullara tabidir. Üçüncü taraf web sitelerini kullanmadan önce onların gizlilik politikalarını okumanız gerekmektedir. Web sitesi Sahibi, üçüncü taraf web sitelerine temin edilen kişisel bilgiler veya onların içeriği ve bu web sitelerin hizmetleri veya gizlilik politikaları hususunda sorumlu tutulamaz.

Web sitesi Yardımcı Programları

Kullanıcı, Web sitesi tarafından temin edilen belirli Servislerden (Hizmetlerden) yararlanmak için yardımcı programlar kullanmaya gereksinim duyabilir. Bu hizmetleri kullanma durumunda hizmetleri kullanma metodu ve kapsamı ile ilgili veriler Web sitesi veri tabanına kaydedile bilinir.

Kişisel bilgiler

Kullanıcı, Web sitesini veya Servisleri ziyaret ederken veya kullanırken ad, soyad, adres/ikamet bilgileri, IP bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan kişisel bilgileri verebilir/verir ve bu bilgiler kayıt edile bilinir. Kullanıcı, verilen, ifşa edilen/kayıt edilen kişisel bilgiler verilirken bu bilgilere Web sitesi Sahibinin erişebileceğini bildiğini ve verilen/kayıt edilen tüm bilgilerin Web sitesi Sahibine ifşa edilmiş bilgiler olarak addedileceğini kabul ve beyan eder.

Bu Web sitesi vasıtasıyla toplanan Kullanıcı Bilgileri veri tabanında muhafaza edilecek ve Web sitesinin başarısını belirlemek ve sitenin faaliyetini denetlemek amacıyla periyodik olarak kullanılacaktır. Kullanıcı, Web sitesinin hizmet biriminden bir sayfa talep ettiğinde, hizmet birimi IP adresi dahil Kullanıcı sistemi hakkında otomatikman bazı bilgiler toplar. Web sitesi Sahibi kendi Web sitesinin trafiğini analiz etmek için istatistik kullanır. İstatistikler kullanıcıların bireysel profillerini oluşturmaz sadece yığın veri toplar.

Web sitesi Sahibi, kendi isteğine bağlı olarak Kullanıcı Kişisel Bilgilerini veri tabanında sınıflandırabilir ve kayda geçirebilir, bu bilgileri Web sitesi amaçları için kullanabilir, mevzuata uygun olarak ulusal veya uluslararası üçüncü taraflara iletebilir ve veri tabanında kayda geçen Web sitesinin her sayfasının kullanımı ile ilgili olarak verilerden ve istatistiki verilerden faydalanabilir. Kullanıcı, Web sitesi Sahibinin yukarıda bahsi geçen kullanımı için ona izin verdiğini kabul ve beyan eder. Bunun yanı sıra Web sitesi Sahibinin kendi isteğine bağlı olarak Web sitesi erişim aletlerinden faydalanma hakkı da vardır.

Şirket ve ticari firma üye bilgileri kişisel bilgi şart ve koşullarına tabi olacaktır.
Kişisel bilgilerin ile ilgili verdiğin izin, kişisel bilgilerini servisler, üyeler, üçüncü taraf reklamları veya pazarlama faaliyetleri v.s. için kullanma iznini de kapsar.
Web sitesi Sahibi kanunun talep ettiği durumlarda kişisel bilgileri ifşa edebilir ancak bu durumda Sahibin bu hareketinin cari adli davaya, mahkeme emrine veya kendi web sitelerine karşı yasa işlem yapılacağına dair tam inancı olması gerekmektedir. Web sitesinin daimi gelişme politikasına bağlı olarak spesifikasyonları, fiyatları veya diğer detayları her hangi bir zamanda değiştirme hakkı mahfuzdur.

Ticari İletişim

Web sitesi Sahibi, Web sitesi belleğine alınan veya Web sitesi Sahibine temin edilen temasa geçme adresinize elektronik mesaj veya ticari elektronik mesaj gönderebilir. Elektronik iletişim vasıtasıyla tarafınıza gönderilen her nevi ticari ve ticari olmayan elektronik mesajı almayı onayladığınızı/teyit ettiğinizi kabul ediyorsunuz. Web sitemiz tarafından toplanan kişisel bilgilerinize erişim hakkınız vardır. Her zaman sizin tarafınızdan temin edilen ve Web sitesinde bulunan bilgilerin suretini Web sitesi Sahibinden talep etme hakkınız mevcuttur. Web sitesi Sahibinin bu hizmet için sizden idari ücret talep etme hakkı vardır. Bunların yanı sıra Web sitesi Sahibinden bilgilerinizi kullanmayı durdurmasını veya bunları değiştirmesini talep etme ve yeni bilgilerinizi Web sitesi Sahibine gönderme hakkınız vardır. Yukarıda bahsi geçen taleplerden birini yapmak istiyorsanız lütfen info@almira.tc ile temas kurunuz. Gizlilik politikamız üzerine her hangi bir sorunuz var ise lütfen info@almira.tc ile temasa geçiniz.

Gizlilik Politikasının İhlali

Gizlilik Politikasının ihlal edilmesi veya politikayı ihlal etme girişiminin olması durumunda, bu girişim kısmen veya tamamen amacına ulaşamasa bile Web sitesi Sahibinin sistemdeki mevcut bilgileri reddetme, çıkarma, silme, Kullanıcının/Üyenin Web sitesine veya Servislere erişimini askıya alma veya bloke etme veya önceden ihbarda bulunmadan üyeliğini iptal etme/durdurma hakları mahfuzdur. Yukarıda belirtilen şartlar Kullanıcılar veya Üyeler adına hareket eden üçüncü tarafların dolaylı ihlallerine veya ihlal girişimlerine uygulanır.