temel seviye yelken eğitim programı

Temel Seviye Programı ( Yelkene ve Denizciliğe Yeni Başlayanlar)

Yelken eğitimine ilk Adım

Yelkenli teknelerde sabit ve hareketli donanım
Seyir öncesi kontroller (Motorun kontrolu, yelkenlerin kontrolu, teknenin neta edilmesi, …)
Marinaya bağlanma ve marinadan ayrılma
Dümen tutma
Tekneye mazot alma, su alma ve malzeme yerleştirme
Teknedeki tüm seyir elektronikleri ve seyir fenerleri
Motor ile manevra kuralları
Rüzgarların tanıtılması
Rüzgarda yelkenlerin çalışma prensipleri
Yelken üzerindeki tüm noktalar ve kenarlar
Yelkenlerin donatılması, indirilmesi ve katlanıp saklanması
Yelken trimleri
Yelken ile manevra kuralları
Navigasyon (Harita okuma, rota çizme, kerteriz alma, …)
Denizde çatışmayı önleme (Deniz trafiği)
Teknede güvenlik kuralları
Denize adam düştü manevrası
Fırtına öncesi hazırlık
Fırtınada tekneyi uyutma
Temel seviyede telsiz (VHF) kullanma
Temel denizcilik bağları
Demirleme (Tekneyi alargada bırakma)
Tekne içinin kullanımı (Ocak kullanımı, yemek hazırlama, tuvalet kullanımı, …)
Motorun periyodik kontrolleri

temel seviye yelken eğitim programı

Orta seviye Eğitim – Hayat Kurtarır

Bu programda temel seviye yelken ve denizcilik bilgisine daha önceden sahip olan denizcilere orta seviyede yelken bilgisi ve uzun seyir kuralları uygulamalı olarak verilmektedir. Programın tamamı yelkenli tekne ile denizde geçmektedir. Program süresince tekneyi denizci adayları kullanmaktadır ve bol pratik yapılmaktadır.

Temel yelken ve denizcilik bilgilerinin gözden geçirilmesi
Hareketli donanımın tanıtılması ve uygulamalı olarak trimdeki işlevlerinin gösterilmesi
Seyir tipine göre yelken trimleri (Orsa, Dar Apaz, Apaz, Geniş Apaz ve Pupa seyirlerinde)
Rüzgar şiddetine göre yelken trimleri. (Hafif hava, Orta şiddette hava, Sert hava ve Fırtına)
Dalgalı hava için yelken trimleri
2 kişi ile tramola ve kavança atılması
2 kişi ile camadan vurma ve açma
Navigasyon (Orta seviye için)
GPS kullanma
Denize adam düştü manevrası
Teknenin ekipman ve yerleşim planının oluşturulması
Teknenin kontrol listesinin hazırlanması (Sezon öncesi, sezon sonrası, her seyir öncesi ve sonrası)
Demir atarak kıçtan kara bağlanma
Alargada kalmak icin demir atma teknikleri
İskeleye aborda olma ve ayrılma
Denizcilik bağları (orta seviye için)

temel seviye yelken eğitim programı

İleri Seviye Eğitim

Bu programda, orta seviyede yelken ve denizcilik bilgisine daha önceden sahip olan denizcilere ileri seviyede yelken bilgisi, uzun seyir, tek başına manevra kuralları uygulamalı olarak verilmektedir. Programın tamamı yelkenli tekne ile denizde geçmektedir. Program süresince tekneyi denizci adayları kullanmaktadır ve bol pratik yapılmaktadır.

Temel ve orta seviye yelken kursu bilgilerinin gözden geçirilmesi.
Broştan sakınma
Ayı bacağı seyri
Gece seyri kuralları, vardiya düzeni
Tek kişi ile ana yelkene camadan vurma
Tek kişi ile tramola ve kavança atma
Dümeni arizalı teknede yelken trimi ile tekneyi yönlendirmek
İleri seviye yelken trimi (Ana yelken, genova ve balon)
Sert havada ve dalgalı denizde yelken seyri teknikleri
Temel olarak direk ve sabit donanım ayarları
Su alan teknede yapılması gerekenler (Kontroller)
Gövde hasarlanması durumunda alınacak önlemler
Direk kırılması durumunda yapılması gerekenler
Karaya oturan teknenin kurtarılması
Istiralya ve çarmıh tellerinin kopması durumunda alınacak önlemler.
Bir kişi ile demir atma
Bir kişi ile iskeleye aborda olarak bağlanma
Posun chair ile direğe tırmanma
İleri navigasyon
Teknede deviasyon tablosunun çıkarılması